قوانین بازی شلم در برش

قوانین بازی شلم شباهت زیادی به بازی حکم دارد و تفاوت اصلی آن در محاسبه امتیاز هر دست است. در حالی که در بازی حکم، تعداد دست های تصاحب شده مدنظر است، در بازی شلم هر دست میتواند امتیاز متفاوتی داشته باشد. در این بازی بازیکنان به صورت یک لوزی قرار می گیرند و با بازیکن روبروی خود هم تیمی هستند. همکاری بازیکنان هم تیمی، نقش اساسی در موفقیت این بازی دارد
بازی شلم به سه مرحله اساسی تقسیم می شود: مرحله خواندن، مرحله کارت بازی و مرحله شمارش امتیاز

مرحله خواندن

هدف از مرحله خواندن، تعیین حاکم است و در پایان این مرحله، بازیکنی حاکم خواهد شد که ادعا کند بیشترین امتیاز را کسب خواهد کرد. در ابتدای این مرحله، هر بازیکن 12 کارت دریافت می‌کند و 4 کارت به پشت در وسط میز گذاشته می شود که زمین نامیده می شود. سپس بازیکنان به صورت پادساعتگرد شروع می کنند به خواندن امتیازی که فکر می کنند می‌توانند در صورت حاکم شدن کسب کنند. امتیاز خوانده شده در بازی باید مضربی از 5 و بین 100 تا 165 باشد. هر بازیکنی در نوبت خواندنش یا باید بیشتر از نفر قبلی بخواند و یا پاس بدهد. وقتی بازیکنی پاس می دهد، از مرحله خواندن کناره گیری کرده و دیگر حاکم نمیشود. بازیکنی حاکم می شود که بالاترین امتیاز را در این مرحله بخواند و سایر بازیکنان پاس بدهند. او چهار برگ زمین را بر میدارد و می تواند با آنها کارتهای در دستش را بهبود ببخشد، و 4 کارتی که نیاز ندارد را از دست خود خارج کرده و امتیاز آنها را بگیرد. در ادامه بازی حاکم باید با همکاری یارش تلاش کند تا امتیازی که در این مرحله ادعا کرده را کسب نماید
این نکته قابل ذکر است که اگر سه نفر اول پاس اعلام کنند، تمامی کارتها جمع شده و مجددا پخش خواهد شد تا بازیکنان بازی را از سر بگیرند

مرحله کارت بازی

این مرحله با بازی حاکم شروع می شود و اولین کارتی که حاکم بازی می کند، خال حکم خواهد بود (به جز بازی نرس و آس نرس که در ادامه توضیح داده می شود). پس از بازی حاکم، هر یک از بازیکنان دیگر به ترتیب پادساعتگرد یک کارت بازی می کنند. اگر بازیکنان، کارتی با خال اولین کارت بازی شده در آن دست را دارند، باید از آن خال بازی کنند. در غیر اینصورت هر کارتی را که مایل هستند می توانند بازی کنند. بعد از بازی هر چهار بازیکن، کسی که کارت بالاتری را بازی کرده باشد امتیاز آن چهار کارت را گرفته و یک دست را از آن خود می کند و حال نوبت اوست که با هر کارتی که بخواهد، دست بعدی را شروع کند. ترتیب قدرت کارت ها در این بازی به صورت زیر است

ترتیب: آس / شاه / بی‌بی / سرباز / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2

آس و دو به ترتیب، قدرتمندترین و ضعیف ترین کارتهای بازی هستند. اگر شخصی خال اولین کارت بازی شده را ندارد، می تواند حکم بازی کند و در اصطلاح “ببُرد” و امتیاز آن دست را بگیرد. بازی به همین روش ادامه پیدا می کند تا تمام کارت ها بازی شوند

مرحله شمارش امتیاز

بعد از بازی شدن تمام 12 کارت، هر تیم امتیاز گرفته شده خود را می شمارد. امتیاز به این ترتیب محاسبه می شود
هر دست چهارتایی از کارتها 5 امتیاز دارد. علاوه بر آن، اگر دست شامل کارتهای پنج، ده، یا آس از هر خالی باشد، به ترتیب پنج، ده، و ده امتیاز به مجموع امتیاز دست اضافه می کنند
مجموع امتیاز کسب شده توسط تیم حاکم و تیم مقابل برابر با 165 خواهد بود. اگر تیم حاکم موفق به کسب امتیاز ادعا کرده شود به اندازه امتیازی که ادعا کرده، به مجموع امتیازاتش اضافه می شود وگرنه به همان مقدار امتیاز از دست می دهد. تیم مقابل حاکم نیز هر امتیازی که بگیرد، به مجموع امتیازاتش اضافه می شود. اگر تیم حاکم بتواند تمام دست ها را بگیرد، اصطلاحا “شلم” کرده است و دو برابر امتیازی که ادعا کرده را کسب می کند. همچنین اگر تیم حاکم کمتر از تیم مقابل امتیاز بگیرد، دو برابر ادعایش منفی می خورد

قانون شلم و سرشلم

در مرحله خواندن هر بازیکن می تواند ادعای شلم کند یعنی اینکه تمام دست ها را می گیرد. در چنین صورتی، بازیکنانی از تیم مقابل که پاس نداده باشند، این فرصت را دارند که روی دست کسی که شلم خوانده سرشلم بخوانند و حاکم شوند، با این تفاوت که کسی که سرشلم میخواند، فقط قادر به دیدن کارتهای زمین است و از آنها نمی تواند استفاده کند. امتیاز کسب شده یا منفی خورده در شلم و سرشلم برابر بوده و ۳۳۰ یا ۳۳۰- میباشد (دو برابر 165)

قانون پایان بازی

بازی به دو طریق پایان می یابد
اگر تیمی به امتیاز پایانی ۱۱۶۵ دست پیدا کند برنده بازی خواهد بود
اگر تفاوت امتیاز دو تیم برابر با ۱۱۶۵ بشود، تیمی که امتیاز بیشتری دارد، برنده اعلام خواهد شد
این نکته قابل ذکر است، در صورتی که تیمی نزدیک به امتیاز پایانی باشد یعنی اختلاف امتیازش از امتیاز برد، کمتر یا مساوی 165 باشد، تنها در صورتی امتیاز خواهد گرفت که یا حاکم شود یا اینکه به تیم مقابل منفی بزند، در غیر اینصورت امتیازی کسب نمیکند. این قانون به این دلیل وضع شده که رقابت پایان بازی جذابتر شود و تیم های نزدیک به پیروزی از بازی محافظه کارانه اجتناب کنند

بازی با جوکر

بازی با جوکر یکی از روشهای محبوب بازی شلم است. در این روش، دو جوکر قرمز و سیاه به کارتها اضافه می شوند که به ترتیب ۲۰ و ۱۵ امتیاز دارند. با این تغییر، امتیاز هر دست از ۱۶۵ به ۲۰۰ و حداقل امتیاز خوانده شده از طرف بازیکنان از ۱۰۰ به ۱۲۰ افزایش پیدا میکند. در این نوع بازی جوکرها همیشه خال حکم در نظر گرفته می شوند فارغ از اینکه حاکم چه حکمی اعلام کند. بنابراین اولین برگ دست اول توسط حاکم نمی تواند با جوکر شروع شود، زیرا حکم نامشخص خواهد شد. این قانون قدرت جوکر ها را نیز در بازی کمتر می کند تا کسی که جوکرها در دست اوست نتواند به راحتی تیم مقابل را شلم کند. در خال حکم، جوکر قرمز قدرتمندترین کارت بازی محسوب میشود و بعد از آن جوکر سیاه و سپس آس حکم و به همین ترتیب تا دو لو
کارت های زمین نیز به جای چهار برگ، شش برگ خواهند بود و حاکم پس از برداشتن کارت های زمین، شش برگ را میخواباند
در بازی با جوکر، امتیاز پایان بازی از ۱۱۶۵ به ۱۴۰۰ تغییر پیدا میکند، به دلیل اینکه امتیازهایی که در هر دست رد و بدل می شوند، بیشتر از حالت بدون جوکر است

بازی با نرس

در این نوع بازی، جوکر وجود ندارد و شمارش و امتیاز بازی دقیقا مانند حالت بدون جوکر است. تفاوت اصلی در این حالت، فقدان حکم و برعکس بودن ارجحیت کارت ها در برنده شدن هر دست بازیست. بنابراین در این سبک بازی، برش رخ نمی دهد
در حالت نرس، قدرت کارت ها به ترتیب زیر عوض خواهد شد
ترتیب کارت ها: ۲ / ۳ / ۴ / ۵ / ۶ / ۷ / ۸ / ۹ / ۱۰ / سرباز / بی‌بی / شاه / آس
بنابراین دو لو و آس به ترتیب قدرتمندترین و ضعیف ترین کارتهای داخل بازی هستند
در حالت آس نرس، قدرت کارت ها به ترتیب زیر خواهد شد
ترتیب کارت ها: آس / ۲ / ۳ / ۴ / ۵ / ۶ / ۷ / ۸ / ۹ / ۱۰ / سرباز / بی‌بی / شاه
بنابراین در این حالت آس و شاه به ترتیب قدرتمندترین و ضعیف ترین کارتهای داخل بازی هستند
در حالت سرس، قدرت کارت ها مانند بازی عادی است با این تفاوت که حکم در این نوع بازی وجود ندارد و برش رخ نمی دهد
ترتیب کارت ها: آس / شاه / بی بی / سرباز / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2

حاکم باید قبل از بازی اولین کارتش اعلام کند که بازی کدامیک از سه حالت است. حکم، نرس، آس نرس و یا سرس

امیدواریم از این بازی لذت ببرید

برای بحث و گفتگو و در میان گذاشتن پیشنهادات و انتقادات به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید

Scroll to Top